E-mail
Heslo

Poseidon podzemní labyrint

Poseidon podzemní labyrint
poseidon_53Mb.jpg
Podzemní labyrint Poseidon se nachází v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály, převážně mimo značené turistické cesty. Propasti a úzké pukliny labyrintu jsou většinou přístupné pouze za pomoci speleoalpinistické techniky. Běžný návštěvník Teplických skal proto nemá možnost vidět to, co speleologové. Z toho důvodu vznikl film, který představuje unikátní přírodní fenomén přesahující svým významem hranice České republiky.
Cena za DVD.....50,- Kč

Film vznikl roku 2011 a je k dispozici na disku DVD v české, anglické a polské verzi. Délka filmu je 40 minut. Bonusem filmu je „film o filmu“. Námět, režie a produkce Roman Mlejnek. Scénář Roman Mlejnek a Vlastimil Růžička. Kamera, zvuk a střih Břetislav Petr. Druhá kamera Roman Macík.
Upoutávka na film
Recenze na film
Labyrint Poseidon se nachází v Teplických skalách, které společně s Adršpašskými skalami tvoří unikátní geomorfologický fenomén, ojedinělý i v rámci pískovcových skalních měst české křídové tabule. Výjimečnost a krása Teplických skal, zachycená ve filmu Poseidon podzemní labyrint, je umocněna nejen nádhernými dynamickými snímky z ptačí perspektivy, ale i pohledem jeskyňáře – podzemního horolezce. Na vlastním filmu se vedle speleologů a horolezců podíleli vědečtí pracovníci různých oborů, výkonní sportovci a samozřejmě i nadšení filmaři.
Zdánlivě různorodá směsice nadšenců, která přispěla ke vzniku filmu, našla nejen společnou tvůrčí řeč, ale hlavně zvláštní, nebál bych se napsat hluboký pohled na zdejší přírodu. V samotném filmu se to projevilo dech beroucími pohledy na povrchovou i podzemní krajinu. Nechybí ani základní zmínka o historii vzniku skal, tedy seznámení se s procesy, které vedly k vytvoření povrchových jevů a podzemních prostor. Osobitou kapitolou filmu je i „život ve stínu“, která se zaměřila na projevy života v hlubinách pískovcových skal. Jedná se o drobné bezobratlé živočichy (např. pavouky, roztoče či brouky), z nichž jsou nejzajímavější především druhy z glaciálních dob. Pro laickou veřejnost je jistě zajímavá i část věnující se tzv. kořenovým krápníkům. Samozřejmě i scénka z historie relativně nedávné, přesto již zapomenuté, kdy byla turisticky zpřístupněna jeskyně Skalní chrám, je pěkným oživením dokumentu.
Film rovněž přispěl pádnými argumenty k diskusi, zda v systému podzemních prostor nazvaných Poseidon, jsou jeskyně a jak tyto tvary chápat. Samozřejmě, že je dobré vést tuto diskusi nejen o typologii jeskyní, ale mnohdy je třeba i pokorně přijmout skutečnost, že máme před sebou zcela výjimečný přírodní fenomén, na který je vhodné se dívat z nadhledu. Jedině tak můžeme spatřit i něco víc než „pouhou“ typologii.
Na filmu je pozoruhodné nejen podtržení vlastního krajinného unikátu, ale i filozofie oprošťující se od omezujících škatulek („příroda netřídí, třídí pouze lidé“). O podzemí Teplických skal vznikl krásný a poučný snímek nejen pro širokou veřejnost, ale i pro ty, kteří se zabývají fenoménem pískovcových skal jak amatérsky, tak profesionálně.

Pavel Čížek
profesionální geolog a amatérský speleolog ČSS 60-4 Rudice

Statistika

00 otočené preklopené_zápatí.jpg

Tož tak...

Přeji Vám hodně sluníčka! :-)
Roman
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one